25 Ekim 2011 Salı

YEREL POLİTİKALAR DERGİSİ

Dergimiz, dört ayda bir yayınlanması planlanan bir dergidir. Hakemli dergi olarak yayınlanacaktır. Ancak, kitap ve proje tanıtımları, röportajlara da yer verilebilecektir.
Kent, çevre, yerel yönetim alanlarıyla bağlantılı bütün konulara dergide yer verilmesi düşünülmektedir.  
Dünyada ve Türkiye'de yerel yönetimlerin önemi giderek artarken bu alandaki yayıncılıkta da önemli gelişmeler yaşanmaktadır.
Bu derginin amacı, farklı ve özgün bir pencere açabilmektir.
Küresel birikimleri, ulusal bakış açısıyla değerlendirebilmek; kentlerimize, yerel yönetimlerimize ve çevre değerlerimize katkı yapabilmek ve katkı yapabilecekleri aynı ortamda biraraya getirebilmek derginin en önemli amaçları arasında yer almaktadır.