MAKALE

1- Prof. Dr. R. Cengiz Derdiman, "TÜRKİYE’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN
VE BU BELEDİYELERİN YAPILARINDAKİ YENİ
DEĞİŞİKLİKLERİN ANAYASAYA UYUMU SORUNU"
http://hukuk.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/65/files/r-cengiz-derdiman-20052013.pdf
2- Prof. Dr. Kemal Gözler, "6360 Sayılı Kanun'un Eleştirisi", http://www.idare.gen.tr/6360-elestiriler.htm 
3- Doç. Dr. Erbay Arıkboğa, Geçmişten Geleceğe Büyükşehir Belediye Modeli, YEREL POLİTİKALAR DERGİSİ, http://mimoza.marmara.edu.tr/~earikboga/yayin/YeniBSB.pdfhttp://mimoza.marmara.edu.tr/~earikboga/yayin/YeniBSB.pdf
4- M. Akif Çukurçayır, MÜLKİ İDAREYİ YENİDEN DÜŞÜNMEK http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/162/6-%20Prof.%20Dr.%20M.%20Akif%20C%C3%8C%C2%A7UKURC%C3%8C%C2%A7AYIR.pdf