DERGİ HAKKINDA

Dergimiz, araştırma ve düşünce dergisi olarak alanına katkı yapmayı amaçlamaktadır.
Yerel Politikalar Dergisi altı ayda bir yayınlanacak olup, yerel siyaset, yönetim, demokrasi, ekonomi, kültür ve planlama gibi temel konuları kapsayan bir yayın politikası takip edecektir. Ayrıca hiçbir düşünceye, siyasal oluşuma, aktöre ve kuruma karşı bir ön kabulden hareket etmeyecek, bilimin nesnellik ilkesini daima gözönünde bulunduracaktır. Dolayısıyla bilimsel standartları taşımak koşuluyla bütün düşüncelerin kendini ifade edebileceği bir akademik zemin olma düşüncesi her zaman korunacaktır.
Bunun yanında kentleşme, çevre sorunları ile birlikte kentin, yerelin ve çevrenin “bizden ve yerli” bakış açısıyla tartışılabileceği bir bilimsel ortam oluşturmak derginin amaçları arasındadır.
Olabildiğince her sayıda bir “söyleşi”ye yer verilmesi de temel amaçlarımız arasında yer almaktadır. Ayrıca, derginin içeriğine uygun konuları kapsayan ve bilimsel analizlere dayanan gelişmeler, gezi notları, yargı kararı incelemeleri ve kitap tanıtımları gibi bölümlerin de yer almasının, derginin katkılarını zenginleştireceği düşünülmektedir.
Ezberlerden, ön kabullerden/yargılardan uzak, Türkiye’nin sorunlarını kendine özgü yaklaşımlarla tartışmayı amaçlayan dergi, bazı sayılarında “özel konular”la çıkabilecek ve dolayısıyla “özel editörlü” sayılar da yayınlanabilecektir.
Bölge Kalkınma Ajanslarının kurulması, İl Özel İdarelerinin ve genel olarak da yerel yönetimlerin yetki ve kaynak açısından giderek daha fazla güçlenmesi, “yerel alanın” geleceğin Türkiyesi’nin inşasında oynayacağı rolü şimdiden oldukça iddialı hale getirmiştir. Bu gelişmelerin gözardı edilmeyeceği analizlerle geleceğin biçimlenmesine katkıda bulunmak önemli bir amaç olsa gerektir.
Kalkınma ajanslarının hem geleneksel yönetim modellerinin dışında bir yapı olarak ortaya çıkmaları, hem de yerel ekonomik ve demokratik gelişme süreçlerinde oldukça yeni bir boyut oluşturmaları önemli bir ilgiyi bu yapıların üzerine çekmektedir. Dolayısıyla genel kamu yönetimi içerisinde yereli konuşurken bölgeseli de, sosyal, kültürel, ekonomik ve yönetsel boyutlarıyla tartışabileceğimiz sayılara yer verilmesi anlamlı olacaktır.
Bu derginin emsallerinden ve özellikle fakülte dergilerinden en önemli farkı, küresel, ulusal, bölgesel ve yerel bütün gelişmeleri Türkiye perspektifinden analiz edebilecek, tartışabilecek ve farklı düşünceleri aynı zeminde birleştirebilecek bir amaç taşımasıdır.
Diğer önemli bir ayrıntı da Dergi’nin Türkiye genelinde dağıtılacak olması ve daha geniş akademik çevrelere ulaşabilecek olmasıdır. Bilindiği üzere fakülte dergileri “sınırlı akademik alanlarda” kaybolup gitmektedir.
Derginin belirli bir süreç içerisinde ulusal ve uluslararası çevrelerde ilgi görebilecek nitelikte çıkması için gerekli adımlar da titizlikle takip edilecektir.